Financien

Voor het realiseren van de projecten zijn wij afhankelijk van donateurs.

Giften zijn dan ook van harte welkom en kunnen worden overgemaakt naar de stichtingsrekening

NL51 ABNA 0609785583

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling. Giften en schenkingen zijn derhalve aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Het fiscale/ANBI nummer van de stichting is: 852815475

Recente Gebeurtenissen

Nieuws en Evenementen