Over ons

De stichting is een non-profit instelling en heeft een onbezoldigd bestuur.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Robert van der Leij, voorzitter
  • Olaf Griffioen, secretaris
  • Henk Jan Verhoeven, penningmeester
  • Bright Bless, algemeen bestuurslid

Recente Gebeurtenissen

Nieuws en Evenementen