Projecten

Schoolproject "West Akyem district"

Het eerste project dat Stichting Mmofra Adesua in 2015 wil realiseren is de bouw van een school om kinderen laagdrempelig te voorzien van gedegen onderwijs en ICT kennis. Nu is het vaak onmogelijk om kinderen dit onderwijs te verschaffen, vooral in de meer afgelegen gebieden. Op dit moment is de situatie nog zo dat jongeren pas bij het volgen van hoger of universitair onderwijs in aanraking komen met computers.

Het onderwijs systeem in Ghana is vergelijkbaar met dat van Nederland met een verdeling in lager onderwijs, middelbaar onderwijs en hoger en universitaire onderwijs.

In het West Akyem district van Ghana is het bijna alleen mogelijk om lager onderwijs te volgen. Maar vaak is het volgen van lager onderwijs al lastig vanwege het zeer beperkte aantal scholen en het tekort aan onderwijsmaterialen.

De school zal gebouwd worden voor zo'n 150 leerlingen en 6 docenten. In eerste instantie worden er drie klaslokalen gebouwd, met de mogelijkheid dit verder uit te breiden naar meer lokalen. De school zal verder beschikken over een wasruimte, keuken, opberglokalen, sanitaire voorzieningen en een speeltuin.

De school komt te staan in het dorp Yaw Tanor (West Akim district) dat is aangesloten op het elektriciteit netwerk. Dit is met name van belang voor aansluiten van de computers voor het ICT onderwijs. In eerste instantie zijn er 100 computers nodig voor ICT onderwijs. De intentie is om in Nederland deze tweedehands computers in te zamelen. De overige schoolmaterialen zullen door de lokale stichting zelf bijeen worden gebracht.

De opzet is om in de school het standaard Ghanees lager onderwijs programma aan te bieden. Dit zal vanuit de overheid verzorgd gaan worden. Hierover worden afspraken gemaakt. De school zal een regio functie hebben op het platteland.

De grond waar de school op gebouwd zal worden, is door de gemeenschap aan de stichting geschonken.

Begroting

  • Grond, geen kosten. Schenking aan stichting door gemeenschap.
  • Bouw school. De kosten van de bouw van de school zijn begroot op € 38.318
  • Verwerving computers. De bedoeling is dat er tweedehands computers in Nederland worden ingezameld en/of gekocht.

Exploitatie

De bedoeling is dat de Nederlandse stichting de fondsen werft om de bouw van de school en de aanschaf van computers te financieren.

Om de school financieel draaiende te houden (o.a. betalen salarissen van de leraren, elektriciteitsrekening), is de opzet de school na de lessen, te exploiteren als internetcafe en print en copy center. Ook kunnen andere scholen en instellingen tegen betaling gebruik maken van de computerfaciliteiten van de school en betalen de ouders een schoolfee. Het streven is dat de school zelfvoorzienend wordt.

Het project en mogelijk verdere uitbouw tot middelbare school, zal in Ghana onder leiding staan van Nana. Hij zal de supervisie hebben over het project en verslag uitbrengen aan het bestuur.

Recente Gebeurtenissen

Nieuws en Evenementen